Aktuális közlemények:
 

Az egyes régiók inézményeinek logói

 

Kárpát-medencei partnerintézményeink
 
 

Tevékenységi kör:

· az MTA kutatóállomásai feladatainak ellátása a helyi sajátosságok: a multikulturalizmus, a nyelvi sokszínűség figyelembe vételével

· tudományos kutatás a helyi lakosság, a helyi kompetens személyek bevonásával

· nyelvi adatbázisok kiépítése

· nyelvalakító tevékenység

· nyelvi szolgáltató tevékenységek

· oktatás, továbbképzés

· könyvtárgyarapítás

· kutatásszervezés és szakértői tevékenység

· a három régió veszélyeztetett helyzetben lévő magyar nyelvének élőnyelvi dokumentálása, erre való figyelemfelkeltés

· a kutatások eredményeinek megjelentetése tudományos folyóiratokban, kiadványokban

· az intézet tevékenységi körének népszerűsítése, folyamatos kapcsolattartás a lokális és a négy országos médiával

· tudományos konferenciák szervezése

· a kutatóállomások kiadványainak népszerűsítése

· összehangolt munka az MTA kutatóállomásaival

Impresszum és levelezési cím: ISNYI c/o UMIZ, A-7501 Unterwart 230
Powered by UMIZ - member of UMIZ-group. Copyright 2007 by UMIZ-webmaster