Aktuális közlemények:
 

Az egyes régiók inézményeinek logói

 

Kárpát-medencei partnerintézményeink
 
 

Az Imre Samu Nyelvi Intézet (ISNYI) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) eszmeiségével, célkitűzéseivel és határon túli kapcsolatrendszerével összhangban, az MTA-val együttműködő határon túli magyarnyelvi intézetek hálózata (Termini Kutatóhálózat) részeként nyelvtudományi feladatok ellátására alakult. Az ISNYI a Magyar Média és Információs Központ (Ungarisches Medien- und Infromationszentrum, a továbbiakban UMIZ) egyesület belső szervezeti egysége, ezen intézet nyelvtudományi bizottságaként látja el feladatát.

Az ISNYI egyben autonóm, kizárólagos saját döntési jogosultságú szervezet, amely magába foglalja Ausztria, Szlovénia és Horvátország – régiós alelnökök által vezetett – magyarnyelvi intézeteit, velük együttműködve alakítja ki stratégiáit. Interregionális központként az ISNYI nemcsak az egyes autonóm régiók kutatásait ösztönzi és támogatja, hanem a nyelvi irodák hálózatával közös, határokon átnyúló munkálatok elvégzésében is részt vesz, valamint feladatának tekinti közös európai célkitűzések megvalósítását is.

Ausztria 1995-óta az Európai Unió tagja. Burgenland tartományban az osztrák, horvát, magyar és roma népcsoport már évszázadok óta békésen él együtt, így ez a tény nemcsak a tartomány nyelvi és kulturális sokszínűségét jelzi, hanem egyben lehetőséget is nyújt az ISNYI átfogó elképzeléseinek közös megvalósítására.

Az intézetben folyó tudományos munkával szeretnénk felhívni a figyelmet a kultúrák és nyelvek integratív erejére, a nyelvi sokszínűség ápolására és megőrzésére; arra az értékre, amely szerves részét képezi a térség kulturális örökségének. A nyelv, az identitás megőrzése a térség lakóinak együttes felelőssége.

Impresszum és levelezési cím: ISNYI c/o UMIZ, A-7501 Unterwart 230
Powered by UMIZ - member of UMIZ-group. Copyright 2007 by UMIZ-webmaster