NeMaMaT IV. Nemzetközi Konfernecia Debrecenben


A „Debreceni Nyári Egyetem” örömmel hírdette meg 2015 augusztus 3 és 5 között a „Külföldön Élő és Dolgozó Nem Magyar Anyanyelű Magyartanárok valamint Külföldön Tartósan Magyar Nyelvet és Kultúrát Tanítók” (röviden NeMaMat) című negyedik Nemezetközi Konferenciát, ahol az Őrvidéket Dowas Katalin képviselte.

Az 1927-ben létrejött intézmény régóta kapcsolatban áll olyan külföldi tánárokkal és óvónőkkel, akik lelkesen és nagy odaadással tanítják a magyart saját közösségükben. A Debreceni Nyári Egyetem kifejezte, milyen nagy elismerést érdemel munkájuk és mennyire fontos szerepet játszanak a magyar nyelv és kultúra terjesztésében. Az idei konferencia külön figyelmet fordított azokra is, akik nem államiliag támogatott intézményekben, hanem hétvégi iskolákban, civil szervezetekben vagy más magánkedvezményes formájában törekednek a magyar nyelv tanítására, a magyar kultúra ápolása, közvetítésére.

A rendezők – köztük Dr. Szaffkó Péter (igazgató), Dr. Csontos Pál (tanulmányi igazgató, tagozatvezető), Dr. Dobi Edit (szakmai igazgató), Dr. Duffek Mihály (tisztbeli művészeti igazgató), Pogány Emese (egytemi tanár), Helmeczi Boglárka (irodavezető), Kozma Éva (értékesítési és marketing menedzser), Kulcsár Judit (programszervező) és Farkas Evelin (segítő) – arra szeretett volna lehetőséget teremteni, hogy az érdekeltek szervezett formában találkozhassanak, kapcsolatokat építhessenek más országokban tanító kollegákkal, valamint eszmecserét folytathassanak egymással a Debreceni Nyári Egyetemen tanáraival, szakembereivel.

A konfernecia keretében nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek tartottak magyar nyelvű plenáris előadóasokat, a résztvevők számára óralátogatásokat, szakmai fórumot és konzultációsalkalmat is felajánlottak a konferncia időtartalma alatt. Az esti órákat pedig együtt tölthették a mintegy negyven országból Debrecenbe érkező külföldiekkel. Számukra a hagyományos „Debreceni Nyári Egytemen Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Kurzus“ című tanfolyam keretében szerveztek kulturális programokat.

A konferncia hivatalos megnyitója után a több mint húsz résztvevő bemutatkozására került sor. Szekcióülések, plenáris előadások és kerekaszatal-beszélgetések váltották egymást. A temák a következőek voltak: „A magyar nyélv és civilizációs ismeretek tanítása a hétvégi iskolákban és óvodákban“ illetve „A magyar nyelv és civilizációs ismertek tanítása a felsőoktatásban – lektorok, vendégoktatók tapasztalaltai“. Kerekes Judit New Yorkból beszámolt az Amerikában működő hétvégi magyar iskolák tanárainak szakmai együttműködéséről. Hollstein Barabara Frankfurtból mesélt, milyen esélyt és kihívást jelentenek a németorzsági hétvégi magyar iskolák. Víghné Horváth Zsuzsanna bemuatta az AMAPED „Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének“ oktatómunkáját.

Dowas Katalin Felsőőről beszámolót tartott az Őrvidéken történő magyartanításról. Nagy lelkesüléssel és rengeteg bemutató anyaggal ismertette meg a közönséget a Burgenlandban, főleg az Őrségben, fáradhatatlanul a magyarság identitásőrzéséért küzdő egyesületetket: az UMIZ-t („Alsóőri Magyar Média és Információs Központ“), a BMKE-t („Burgenlandi Magyar Kultúregyesület“), a „Magyar Népfőiskolát“, az „Alsóőri Színjátszóegyesületet“, „Felsőőri Magyar Katolikusok Körét“, a „Felsőőri Református Olvasókört és Színjátszó Egyesületet“, az „Alsóőri Dalárdát“, a helybeli néptánccsoportokat, a BMKE „Játékos Magyar Gyermekóráját“ stb. Császi Ildikó Szloveniából „A magyar nyelv tanításáról a Maribori Egyetem nem magyar szakos hallgatóinak“ című előadással készült. Kovács Sándor beszámolt a magyartanítás tapasztalatairól a Hankuk Egyetemen  Koreában. Kurcz Ádám István a „Magyar Nyelvstratégiai Intézet“-et ismertette meg a továbbepzésen lévő szakemberekkel.

Jövőbeli tervek, együttműködési lehetőségek megbeszélése után és sok színes kultúrális programokon való részvétet követően a konferencia résztvevői derűskedvűen és élményekben gazdagítva búcsúztak egymástól.

 

Felvételek a rendezvényről - Cloud based import: Eredeti képanyag a Flickr.com oldalon

{gallery}http://www.flickr.com/photos/umizinfo/sets/72157655188495443/{/gallery}